نکته - اسکریپت نکته ابزارها بطور پیش فرض غیرفعال است. اگر میخواهید از آن استفاده کنید باید آن را در قسمت تنظیمات قالب فعال کنید. این نکته برای بسته نصبی هم صادق است.دموی 1:


دموی 2:
نکته ابزار تصویر دموی 3

دموی 3:
نکته ابزار تصویر دموی 3